om abort

juni 15, 2007 at 9:22 f m (Uncategorized)

Kurt Lundgren vid Östra Ölands Fria Horisont återkommer ibland till ett ämne som tydligen ligger honom varmt om hjärtat: abort. Han är abortmotståndare. Jag vet inte till vilken grad, om han vill förbjuda det helt eller bara införa stora begränsningar (eller behålla dagens lagstiftning men klaga över att möjligheten till abort används för ofta?).

Själv är jag motståndare av abortmotstånd, och här följer några kommentarer till det han skriver.

En sak som han återkommer till är hur demografin blir lidande av aborter (Europa har som bekant problem med att det föds för få barn, förutom inom vissa grupper som… ja, muslimer). Han skriver:

Detta är aktuella abortsiffror för Europa, vilka kan förklara alla demografiska problem med åldrande befolkning, arbetskraftsbrist, immigration etc etc.

Så, utan aborter i Europa så skulle det finnas en befolkningsökning motsvarande den som aborteras bort. Detta är fel av flera anledningar:

Många skulle utföra illegala aborter, vilka ofta är farliga för den gravida kvinnan (och kan vara farligt för barnet om aborten misslyckas).

Att tvingas ta hand om ett barn (som skulle ha aborterats bort om föräldern själv fick välja) påverkar framtida val. Om någon vill ha två barn (någon gång) och råkar bli gravid tidigare än planerat och nekas abort, så är det inte rimligt att utgå från att det totalt kommer att bli tre barn. Mer rimligt är att anta att föräldern fortfarande siktar på två barn, men nu blir det ena av dem oönskad (till en början, åtminstone).

Det sista är värt att nämna specifikt: alla barn som föds som föräldern hellre skulle ha aborterat bort är oönskade. Det är vad abortmotståndare slåss för att få mer av till världen: oönskade barn på bekostnad av önskade. Det är vad de kallar ”pro-life”.

Att ta hand om ett barn är mycket, mycket arbete. Även föräldrar som tycker om barn kan bli trötta och irriterade av den ständiga uppmärksamhet som barn kräver. För föräldrar som egentligen inte vill ha sina barn så blir detta lätt en mardröm, och vi skulle garanterat få mer av barn som fått skador av våldsam skakning eller råkat ut för olyckor. Inte som planerade handlingar, utan ovilliga föräldrar som brister efter långvarig påfrestning . De flesta skulle säkert behandla sina oönskade barn bättre än så, men självklart har ändå önskade barn bättre möjligheter att få en trygg och kärleksfull uppväxt.

Så barn far faktiskt bättre om man tillåter abort, men det är ändå främst för de potentiella föräldrarnas skull som jag är för abort. I de tidiga stadierna är det ofödda potentiella barnet bara en liten formlös blob, och det är helt orimligt att denna blob ska ha rättigheter som gör att faktiska människor får sina liv försämrade eller rent av förstörda.

(Abortmotståndare eller ej så är förstås Kurt Lundgrens blog fortfarande läsvärd.)

Annonser

6 kommentarer

 1. 4N1N0 said,

  Bra synpunkter.

  Fö tycker jag att argumentet att all graviditet är önskvärd är riktigt dåligt. Man vill påskina att det alltid är så fantastiskt med barn och att abort därför aldrig är berättigat, om man inte är en särskilt känslokall och egoistisk människa..

  Undrar vad som skulle hända om man drog det argumentet till sin spets och helt sonika lämnade en nyfödd utanför dörren till en abortmotståndare då och då. Förmodligen skulle de inte säga ”ja till livet” då.

  Då återstår bara moralism – ”lev som oss och gift dig, annars får du skylla dig själv”. En väldigt livsbejakande attityd…!

 2. NQ said,

  Ja det ska förstås vara upp till var och en (särskilt gravida kvinnor) att avgöra grad av önskvärdhet.

  Den låga nativiteten är dock ett reellt problem, men lösningen är nog mer att få folk att vilja ha barn än att påtvinga dem. Hur det nu ska gå till.

 3. 4n1n0 said,

  De lyckas inte med mig i alla fall…

 4. Per-Olof Samuelsson said,

  Lösningen på problemet med den låga nativiteten är enkel: man tvångsinseminerar alla abortmotståndares tonårsdöttrar. Sedan får abortmotståndarna predika för sina tonårsdöttrar att abort är mord.

  Outsägligt grymt mot tonårsdöttrarna, förstås, men man måste ju säga ”ja till livet”, hur grymt det än är.

  (Hoppas alla inser att detta inlägg är sarkastiskt.)

 5. Ulla Marianne said,

  För det första vill jag slå fast att jag inte är troende, utan ateist. Jag ser aborter som ett moraliskt dilemma just för att jag inte tror på ”nåt liv efter detta”. Livet är det enda vi har gemensamt och alla människor har rätt till sin egen kropp. Alltså har jag inte rätt att döda någon annan annat än i självförsvar. Ur rent biologisk synvinkel skapas ett unikt liv vid befruktningen, ett liv som har rätt till sin egen kropp.
  Detta är min grundinställning, men jag är ändå pragmatiker och jag inser att alternativet – abortförbud – skulle innebära ett större ont än att tillåta aborter. Alltså tycker jag att vi ska ha fri abort eftersom alternativet skulle skapa större lidande.

  Så till det du skriver. Det är intressant att du tar upp just det där om önskade-oönskade barn som ditt främsta argument för aborter – för mig är det det absolut sämsta argumentet. Framför allt av två orsaker. För det första: Det är ruggigt om man mäter ett barns rätt att födas med hur ”önskat” det är. Ska vi använda den måttstocken så är det samma sak som att säga att om man inte kan garantera att ett barn får ett lyckligt liv så kan man lika gärna döda det. Fött eller öfött.
  För det andra: Jag anar ett stort mått av hyckleri bakom argumentet ”barnets bästa”. Om man verkligen tänkte på barnets bästa kunde man ju föda det och adoptera bort det. Det vore den mest osjälviska handling en kvinna kunde göra. I Sverige är det ju faktiskt så att ett barn må vara oönskat av sina biologiska föräldrar, men det är önskat av hundratals föräldrar in spe. Bakom det här argumentet ”barnets bästa” ligger nog oftare praktiska hänsyn och annat. ”Det passar inte just nu.” ”Det är inte rätt pappa.”

  Men det som upprör mig mest är att det är så många vuxna kvinnor som faktiskt tycks använda abort som ”preventivmedel”. Att unga människor inte hunnit få koll på det här med reproduktionen kan jag förstå, men inte att vuxna människor, som dessutom ofta lever i fasta relationer, inte har det. Här i väst har vi det unika (geografiskt och historiskt unikt) privilegiet att faktiskt kunna kontrollera om vi kan bli gravida eller ej. Det innebär att jag tycker att man ska reflektera över att det faktiskt handlar om liv eller död för en annan människa.

 6. NQ said,

  Jag sa inget om att ”oönskade barn” skulle vara ett främsta argument för något (eller i sig ett argument alls, bara att detta barn har sämre förutsättningar), inte heller ”barnens bästa” i allmänhet. Tvärtom skriver jag i sista stycket att det främst är för de potentiella föräldrarnas skull som jag är för abort.

  I övrigt tycker jag också att det är för många aborter, och att abort som preventivmedel är fel. Man borde åtminstone införa en högre avgift för abortingreppet.

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: