kodspråk, men inte alltid

juni 28, 2007 at 8:48 f m (Uncategorized)

Allt fler lär sig medias kodspråk, som att ”ungdomsgäng” som ställer till med problem ofta är invandrargäng och att dessa invandrare ofta är muslimer. Personer i media (och politik) ser detta kodspråk som en del i kampen att motverka rasism och invandrarfientlighet, som en del av vad det innebär att ”ta sitt ansvar”. Men i takt med att de inser att deras taktik ändå inte fungerar så kanske de upphör med den? Förhoppningsvis, förr eller senare. För det är faktiskt ganska nedlåtande av journalister och politiker att försöka styra folks uppfattningar genom ett selektivt urval av information, som om vuxna människor inte kan hantera informationen annars.

Och det tål också att sägas att man egentligen inte kan dra några särskilda slutsatser ur det faktum att invandrargäng står för en hel del våld, om det är allt man vet. Om det är allt man vet. För i så fall så vet man inte varför. Tänk om deras handlingar faktiskt är ett resultat av diskriminering, eller ett uttryck för fattigdom, eller något annat. Då är det sant men irrelevant att de också är muslimer. Jag råkar vara av uppfattningen att diskriminering och fattigdom är felaktiga förklaringar (ett ämne som jag kommer att återkomma till), men det följer inte ur överrepresentation av vissa grupper i brottsstatiken.

Hur som helst, den här artikeln i GT, som skriver om gängvåld i Biskopsgården, skriver rakt ut vad det handlar om:

Men enligt David Camara handlar det om kontroverser mellan invandrargrupper med olika härkomst, och de som bråkar är snarare i 20-årsåldern.
– Det här började för två år sedan när en tjej råkade illa ut här. Det har legat och bubblat sedan dess, säger han.
– Mer än så vill jag inte säga just nu.
Lugna gatan höll i tisdags möte med Bostadsbolaget, polisen och de somaliska föreningarnas imam för att diskutera problemet. I går träffade de ytterligare invandrarföreningar.

Ser man på, både ”invandrargrupper” och ”imam”.

(För protokollet: Den enda anledningen till varför det är av betydelse att det rör sig om en invandrargrupp är för att de är i högre grad präglade av primitiva och farliga idéer via sina kulturer. Jag sätter ingen som helst vikt vid etnicitet. Och anledningen till att jag ofta återkommer till Islam är inte för att det skulle vara så mycket värre än vissa andra system av primitiva idéer, det är bara det att Islam är en så enormt omfattande religion och ideologi i termer av antal anhängare och spridning i världen. Det skulle inte kännas så meningsfullt att försöka belysa destruktiviteten hos en liten lokal afrikansk stam hur primitiv och blodig den än är.)

Annonser
%d bloggare gillar detta: