De nya sjukskrivningsreglerna

augusti 13, 2007 at 6:55 f m (Uncategorized)

Så kommer vi nu snart att få nya regler för sjukskrivning, där ett antal diagnoser inte längre ska leda till sjukskrivning, eller en betydande minskning av sjukskrivningsperioden. I synnerhet verkar det vara diffusa diagnoser som påverkas, som utmattningssyndrom.

Det känns som en rätt dålig förändring. Diffusa diagnoser ska om några vara variabla i sin sjukskrivningslängd. Icke-diffusa diagnoser, som ett brytet ben eller halsfluss, är de diagnoser som går att tidsbestämma. Ett tillstånd som utmattning är strängt taget inte ens en diagnos, utan ett symtom. Diagnosen är det som kan förklara utmattningen, och det kan finnas många olika orsaker, och alla med olika återhämtningstid. Så hur kan man tidsbestämma sjukskrivningen om allt man vet är att det är utmattning? (Kanske brukar man veta mer? Fast ju mer man vet, desto mindre ”diffust” är det, och min gissning är att man i många fall faktiskt inte vet så mycket mer. Jag vet ett flertal personer som har fått olika diagnoser beroende på vilken läkare de pratar med. Således är det omöjligt att med en mall i förväg bestämma sjukskrivningsperiod för ett visst symtom. Än mer absurt blir det av att sjukdomsperioden för utmattningssyndrom är satt till noll dagar. Det är säkert rätt antal dagar för somliga, men poängen med de nya reglerna är just att det ska fungera som en mall för alla med ett givet symtom eller diagnos.)

Sedan är det väl iofs så att fuskare oftast väljer att fejka just diffusa symtom (eftersom det är svårt att fejka brutna ben eller svagt hjärta), men regler som slår blint mot såväl fuskare som personer som har genuina svårigheter med dessa tillstånd är väldigt ohumana. (Eller tror man att alla med dessa symtom är fejkare?) Sedan är det något med själva attityden hos de ansvariga bakom de nya reglerna som jag finner väldigt osympatisk.

”Vi ser det som inhumant att sjukskriva människor i onödan, och långvarig isolering utan hjälp är inte bra.” (Säger ministern CHP här)

Visst, om det verkligen är ”i onödan”. Men de nya reglerna verkar vara så pass grova att de inte skiljer på onödiga och nödvändiga sjukskrivningar. Det är regler som omfattar hela diagnoser (eller symtom). Och man behöver knappast regler av det här slaget för att erbjuda hjälp. Om problemet är att man inte erbjuder hjälp (så att det leder till ”långvarig isolering”, som hon skriver), vore det inte mer logiskt att… erbjuda hjälp istället för att korta ner eller utesluta sjukskrivning? Om man erbjuder hjälp och patienten blir återställd, så blir sjukskrivningstiden automatiskt kortare (utan särskilda regler). Istället börjar man att klippa ner sjukskrivningstiden innan man har erbjudit mer hjälp och innan vi ens vet om det kommer att ske (det låter lite som något som man säger bara för att mildra folks reaktion på de hårdare sjukskrivningsreglerna). Artikeln säger: ”Hur mycket som ska satsas på rehabilitering och hur det ska gå till rent praktiskt är inte ännu beslutat.” (och personen i den här artikeln menar att problemet är avsaknad av behandling.)

Vidare, huruvida en given sjukskrivning är ”inhuman” eller ”onödig” ska slutgiltigt avgöras av den som är sjukskriven, och inte av byråkrater eller ens läkare.

Men också: Det kan mycket väl vara, och är förmodligen, så att Sverige har för mycket sjukskrivningar, mer än vad som kan motiveras med faktiska sjukdomstillstånd. Så det är inte målsättningen att få ner det som jag vänder mig mot, bara den aktuella metoden.

Slutligen: För att visa att jag är en ond högerperson och inte en godhjärtad vänsterist så kan jag tillägga att jag tycker det är helt i sin ordning med sänkt a-kassa och sjukpenning, och sänkta bidrag i största allmänhet. Att öka den ekonomiska skillnaden på att arbeta och att vara sjukskriven (eller arbetslös) ger motivation att bli återställd utan att man behöver skrämma sjuka med hot om att inte bevilja sjukskrivning eller att häva den befintliga. En del av samhällets trygghet ska vara att vara trygg från byråkraters (och läkares, m.fl.) potentiellt godtyckliga och förödande beslut.

Annonser
%d bloggare gillar detta: