SIOE, demonstrationen den 11:e September

september 12, 2007 at 11:03 e m (islam, yttrandefrihet)

Härom dagen hölls en demonstration i Bryssel mot islamiseringen av Europa, under vilken fredliga demonstranter utsattes för omotiverat polisvåld.

Men för att ta det från början:

En växande skara i Europa är oroliga över den islamiseringsprocess som pågår. Med goda skäl, med tanke på de många problem som Islam och muslimer har medfört (vilket jag och andra många gånger har skrivit om):

En dag bestämde sig gruppen SIOE att demonstrera mot denna process, och som plats valde man Bryssel, Europas ”huvudstad”, och som tidpunkt den symboliska dagen 11:e September.

Ansökningen om att få demonstrera avslogs av Bryssels borgmästare. Detta trots att tusentals demonstrationer har genomförts där genom åren, och bara sex har fått avslag. Motiveringen var att man inte kan garantera säkerheten. Man vet att muslimer är våldsbenägna.

SIOE, med full moralisk rätt på sin sida, beslutade sig för att genomföra demonstrationen ändå.

På plats möttes de av stort polisuppbåd och omotiverat våld från poliser (vilket som tur är har fångats på film, bland annat här).

Efter händelsen uttalar sig Terry Davis, generalsekreterare i Europarådet, på följande sätt:

Europe is threatened by bigots – not by Islam

It is very important to remember that the freedom of assembly and expression can be restricted to protect the rights and freedoms of others, including the freedom of thought, conscience and religion

Så hur utgör en demonstration mot islamisering ett hot mot nämnda fri- och rättigheter? Det är exakt tvärtom: om inte islamiseringen stoppas så är det slutet för dem. Och han vill påskynda processen genom att redan i förväg begränsa dem, för att få tyst på islamkritiker.

Fundera på det ett ögonblick: Självaste generalsekreteraren i Europarådet, en välavlönad eurokrat med mycket inflytande, förvrider sanningen så fullständigt och försvarar totalitära ingrepp i samhällsordningen för att få tyst på obekväma sanningstalare.

Bättre exempel på förräderi får man leta efter.

Han säger att de av islamsk tro ”were the main target of today’s shameful display of bigotry and intolerance.”

Demonstranterna lyfter fram ett verkligt och allvarligt problem, vilket han borde veta. Han och många andra beslutsfattare borde vara insatta i dessa frågor. Det är en fullständig skandal att så inte är fallet.

Situationen i Europa ser mörkare ut för varje dag.

[Edit: Det verkar ha uppkommit en del förvirring angående demonstrationen. Det var i själva verket två demonstrationer – en av SIOE och en av partiet Vlaams Belang, som försökt använda sig av SIOEs publicitet för att föra fram egna budskap. Och polisvåldet, inklusive det som händer på den film som länkas till ovan, verkar främst ha drabbat VBs demonstration. Läs mer här, på SIOEs blog. Alla håller dock inte med helt om SIOEs rapport.]

Annonser

1 kommentar

  1. Gustafsson said,

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: