internetfrihet

oktober 19, 2007 at 11:17 e m (yttrandefrihet)

Den italienska politikern Ricardo Franco Levi har föreslagit en ny lag som skulle göra det svårt för italienare att publicera något på internet. Den inkluderar bland annat att alla som publicerar något på internet (blog, hemsida) måste vara registrerade, vilket man kan bli först när man har blivit beviljad ett certifikat, och att man ska betala en särskild skatt. Och något om att vara tvungen att registrera ett utgivningsföretag och hitta en professionell journalist som står som ansvarig utgivare.

Lagutkastet godkändes av ministerrådet, och ingen minister tog avstånd från det.

Folk har i alla tider sökt makt över andra, vilket inkluderar att hitta sätt att använda hot, våld och tvång för att tysta ner kritiker och stoppa spridning av ”olämpliga” idéer. Så vad är mindre förvånande än att politiker försöker använda just hot och våld för att stoppa (eller gravt begränsa) den mest antitotalitära företeelsen i dagens värld, internet? Inte mycket. Och det är förstås extra bekvämt för makthavare när de kan genomföra sina smutsiga ambitioner med hjälp av lagar, polis och rättsväsende.

De skulle redan ha tagit större kliv i den riktningen om det inte vore för att det ännu är relativt opopulärt med begränsningar av internet, och de vill ha sina röster och sina lönecheckar. Så i de flesta fall försöker de istället ta mindre kliv som inte väcker lika mycket uppmärksamhet eller motstånd, och många små kliv får samma resultat som ett stort kliv. Dock är det italienska initiativet är mycket stor kliv, och man kan bara hoppas att det också möter stort motstånd. (Vet inte så mycket om det politiska klimatet i Italien. I Sverige skulle i alla fall ett så radikalt förslag utan tvekan möta stort motstånd – än så länge. Men med en kronisk statlig och medial propaganda som sammankopplar begränsningar av internet med ”trygghet” och ”stoppande av hat och nätpedofiler” etc, så skulle opinionen kunna ändras.)

(Nyhetstips via Gates of Vienna).

Annonser
%d bloggare gillar detta: