Biskop, Mufti och de vanliga fraserna

maj 24, 2008 at 2:27 e m (Uncategorized)

Ur en artikel i Världen idag:

Martin Lind, biskop i Linköpings stift, vill starta ett interreligiöst råd för muslimer och kristna. Inspirationen kom under ett besök hos Stormuftin Mustafa Ceric i Sarajevo som är shariaförespråkare i hela Europa.

Kanske har varje tid sina ‘magiska besvärjelser’ (tomma analyser och fraser) som man använder för att förjaga ondska (påstådd eller verklig), och några av dessa är i vår tid ‘dialog’, ‘öppenhet’ och ‘innanförskap’.

Martin Lind kör på med ‘dialog’:

– Jag tycker att det är utmärkt att börja föra samtal med människor av andra traditioner. Jag kan inte förstå att en kristen är tveksam till att föra samtal. Om man inte gör det då kan verkligen fördomar gro, men med dialog kan vi motverka missförstånd.

Bakom ett sådant resonemang finns ofta en stark ovilja att inse att konflikter kan ha en annan grund än missförstånd, att man mycket väl kan förstå sin fiende till 100% och ändå vara i konflikt med denne. Vidare finns också ofta en stark ovilja att inse att man kan ha negativa uppfattningar om vissa personer eller grupper som samtidigt är baserat på fakta och kunskap.

Men någon som Martin Lind skulle förmodligen hävda att konflikter alltid bottnar i missförstånd och att motvilja mot en person eller grupp bottnar i fördomar.

Så det stora problemet enligt det synsättet är missförstånd och fördomar. Vilka båda för all del kan vara ett problem, men för egen del lägger jag större vikt vid självorsakad blindhet. Exempelvis av det slag som Martin Lind ger uttryck för när han han inte riktigt vill kännas vid att den muslim, Stormuftin Mustafa Ceric, som inspirerade honom till det interreligiösa rådet, är en förespråkare av sharia (läs artikeln för att se vad Martin har att säga om saken).

Ur texten A Declaraion of European Muslims av Mustafa Ceric:

Having introduced their commitments to the European Union, the European Muslims have the right to express their expectations in the Declaration such as: the institutionalization of Islam in Europe; the economic development of the Muslim Community so that it may have full spiritual and cultural freedom and independence; the development of Islamic schools capable of educating European born Muslims for the new challenges of European society; the political freedom that will enable European Muslims to have their legitimate representatives in European state parliaments; a relaxation of European migration policy which has become very restrictive towards Muslims recently; opening the way for Muslim law to be recognized; and the protection of European Muslims from islamophobia, ethnic cleansing, genocide and the like.

Muslimsk lag, muslimiska skolor, muslimer i riksdagen, ökad invandring av muslimer, etc. Hans målsättning för Islam och Europa står tämligen klar, även om han inte är redo att förespråka våld än. Han är lite smartare än så, och därför farligare.

Annonser

Direktlänk 1 kommentar

ett system i fritt fall

maj 7, 2008 at 11:36 f m (Uncategorized)

Merit Wager har ett inlägg om arbetslöshet bland irakier i Sverige, 73% av kvinnorna och 60% av männen.

I inslaget hör vi bland annat Haifa, som säger att hon verkligen har kämpat för att få ett jobb. Hon gav inte upp och sökte och sökte och sökte jobb tills hon fick ett. På frågan om varför 73 % av de irakiska kvinnorna inte har arbete, svarar hon att det är många som hellre går hemma och tar emot socialbidrag än att söka jobb. De tycker att “varför ska vi jobba när vi kan få allt betalt av socialen?”, verkar vara ett vanligt sätt att tänka. Och det här handlar om dem som varit här länge – de kom redan på 80-talet och 90-talet – som vid det här laget borde vara självförsörjande i mycket högre grad. Men många irakier har också, enligt Haifa men också andra, någon sorts “överklasstänkande” och tycker att det är under deras värdighet att ta enklare jobb (vilket förstås är det enda man kan få innan man behärskar språket ordentligt). Tydligen är det inte lika mycket under deras värdighet att låta andra försörja dem, t.ex. “korkade svenskar”, som en del uttrycker det.

Givet hur många som utnyttjar och lurar systemet, inte minst på laglig väg som med parasitiska politiker och byråkrater med sina löner och förmåner, så är det lätt att fråga sig om det inte är rätt idiotiskt att vara hederlig. De som lurar systemet får många fördelar medan hederliga straffas och föraktas (”korkade svenskar”).

Fler och fler kommer förstås att reagera på andras ohederlighet, och de vinster detta beteende medför, genom att själva bli ohederliga, och då har man snart ett system där alla ljuger och fifflar och där korruption är vardag. För en inblick i vad det innebär kan man läsa om Afrika. Och när man väl är där, och vi är redan på väg, så tar det många år att återställa allmän hederlighet och förtroende. Det är något som går snabbt att rasera och som tar lång tid att bygga upp.

Direktlänk 1 kommentar