ett system i fritt fall

maj 7, 2008 at 11:36 f m (Uncategorized)

Merit Wager har ett inlägg om arbetslöshet bland irakier i Sverige, 73% av kvinnorna och 60% av männen.

I inslaget hör vi bland annat Haifa, som säger att hon verkligen har kämpat för att få ett jobb. Hon gav inte upp och sökte och sökte och sökte jobb tills hon fick ett. På frågan om varför 73 % av de irakiska kvinnorna inte har arbete, svarar hon att det är många som hellre går hemma och tar emot socialbidrag än att söka jobb. De tycker att “varför ska vi jobba när vi kan få allt betalt av socialen?”, verkar vara ett vanligt sätt att tänka. Och det här handlar om dem som varit här länge – de kom redan på 80-talet och 90-talet – som vid det här laget borde vara självförsörjande i mycket högre grad. Men många irakier har också, enligt Haifa men också andra, någon sorts “överklasstänkande” och tycker att det är under deras värdighet att ta enklare jobb (vilket förstås är det enda man kan få innan man behärskar språket ordentligt). Tydligen är det inte lika mycket under deras värdighet att låta andra försörja dem, t.ex. “korkade svenskar”, som en del uttrycker det.

Givet hur många som utnyttjar och lurar systemet, inte minst på laglig väg som med parasitiska politiker och byråkrater med sina löner och förmåner, så är det lätt att fråga sig om det inte är rätt idiotiskt att vara hederlig. De som lurar systemet får många fördelar medan hederliga straffas och föraktas (”korkade svenskar”).

Fler och fler kommer förstås att reagera på andras ohederlighet, och de vinster detta beteende medför, genom att själva bli ohederliga, och då har man snart ett system där alla ljuger och fifflar och där korruption är vardag. För en inblick i vad det innebär kan man läsa om Afrika. Och när man väl är där, och vi är redan på väg, så tar det många år att återställa allmän hederlighet och förtroende. Det är något som går snabbt att rasera och som tar lång tid att bygga upp.

Annonser

1 kommentar

  1. antiislamist said,

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: