”vi och dom”-tänkande

september 26, 2008 at 1:02 e m (Uncategorized)

Det dröjer ofta inte länge förrän man som ”främlingsfientlig” (vad det nu innebär) får höra att man företräder ett ”vi och dom”-tänkande, och att det är dåligt.

Så vad innebär då det, och varför är det dåligt?

Uttrycket innebär att man delar upp folk i grupper, ”vi och dom”. Så sitter man på ett café och säger ”här sitter vi inne i cafét, och där går dom på utsidan” så uttrycker man ett ”vi och dom”-tänkande, liksom om man säger ”vi har arbeten och dom är arbetslösa”, liksom ”där är fotbollsspelarna, och där på läkaren är publiken.”

Varför skulle det vara fel? Inget förstås; vi gör det jämt, och bör fortsätta göra det. Många idéer skulle vara väldigt svåra att kommunicera (och tänka) utan någon form av gruppindelning.

Ingen skulle förstås börja prata om ”vi och dom”-tänkande i ovanstående fall, men de pratar faktiskt om ”vi och dom”-tänkande som något dåligt i sig, inte hur det tillämpas i vissa särskilda fall. De säger om vissa påståenden att det är ett ”‘vi och dom’-tänkande'” och anser att det automatiskt gör det dåligt, underförstått att ‘vi och dom’-tänkande alltid är dåligt. Så kan man bara påvisa att någon ägnat sig åt det så är det klappat och klart.

Det är möjligt att göra dåliga gruppindelningar. Man kan t ex säga ”vi här inne i cafét är övermänniskor och de som går förbi på utsidan bör vara våra slavar”. Det skulle vara ett dåligt påståendet värt att kritisera, men det skulle INTE vara dåligt för att det är ett ”vi och dom”-tänkande (så glöm den angreppslinjen), utan för de specifika påståenden som görs, som kan vara falska eller omoraliska.

Problemet med att döma ut ”vi och dom”-tänkande är att man dömer ut all gruppindelning. Men det är typiskt; politiskt korrekta fraser är ofta korkade  — rika på värdeladdning och fattiga på egentligt innehåll.

Sedan brukar de idioter som använder uttrycket nästan alltid själva friskt dela in folk i grupper. Man pratar t ex om gruppen sverigedemokrater (och säger negativa saker om dem) och jämför dem med sin egen grupp (t ex socialdemokrater). Klockrent fall av ”vi och dom”-tänkande.

Ett annat exempel är personer som dömer ut de som de anser för ett ”vi och dom”-resonemang. Det är förstås också ett exempel på just ett sådant: Vi som inte tänker enligt ”vi och dom”, och de som gör det. (Man blir ofta förvånad över hur folk själv gör precis det som de kritiserar och säger att man inte ska göra.)

För att ta upp ett fall som skulle kunna uppkomma i en diskussion: Någon hävdar att majoriteten av muslimer vill ha sharia, och att de flesta i västvärlden inte vill ha det. Det är ett klart fall av gruppindelning och ett ”vi och dom”-tänkande, och ett exempel på när det är bra och önskvärt. Man belyser ett samhällsproblem som bara kommer att växa om det inte sätts in motåtgärder, och för att det ska bli tal om motåtgärder så måste man på ett korrekt sätt kunna beskriva svårigheten.

Då rycker idiotpatrullen in. Man försöker inte argumentera för att påståendet är falskt (vilket jag skulle ha en viss respekt för, det har åtminstone sanning som målsättning), utan att det är ett exempel på ”vi och dom”-tänkande. Som om det automatiskt gör det fel.

(Är påståendet om sharia falskt? Nej, ett flertal undersökningar visar att 33-66% av muslimerna i västvärlden faktiskt vill ha sharia, och siffran är förstås mycket högre i muslimska länder. Kanske även högre här, eftersom siffran bara anger vilka som öppet säger vad de vill.)

Annonser

Direktlänk Kommentarer inaktiverade för ”vi och dom”-tänkande

multikulturalism, might is right

september 19, 2008 at 6:14 f m (Uncategorized)

Somliga kulturuttryck som de flesta anser är destruktiva uppmärksammas en del i media, inte minst hedersmord och hedersförtryck. Det kan dock vara missvisande att fokusera för mycket på dessa enskilda uttryck. Man kan få intrycket att världens kulturer är nästan likvärdiga, förutom ett par detaljer som att familjen i vissa kulturer då och då mördar sina döttrar.

Vad som saknas är en diskussion som täcker mer, som identifierar allmänna drag i olika kulturer, och som sedan når den oundvikliga slutsatsen att vår kultur är bättre, mer främjande för och liv lycka.

En möjlig vinkel för en sådan diskussion är med utgångspunkt ur uttrycket might is right. Primitiva kulturer är ofta centrerade kring makt på ett sätt vi inte är vana vid, och som är väldigt skadligt på många sätt. Det är något som i dessa kulturer genomsyrar hela samhället (familjen, politiken, arbetsplatsen, skolor, överallt); strikta hierarkier överallt, där goda argument och hållbara resonemang inte betyder ett smack, och där den som har makt står över allt förnuft och mänskliga rättigheter. Att ifrågasätta fel person, hur god anledning man än har, kan rent av innebära att man riskerar livet.

Makt är också något som genomsyrar sinnet hos personer i dessa kulturer — det är vad man tänker på, vill ha, och vad man agerar för att få.

Maktmissbruk (inklusive korrumption) av det mesta grövsta slag är vardagsmat. Eftersom makt är mer viktigt än sanning och rent spel så är fulspel regeln.

Tillsammans med framväxten av destruktiva kulturer i Sverige så växer uppfattningen att might is right.

Det är mer viktigt att diskutera än ‘hedersmord’, för det är mycket mer generellt och kan inte bortförklaras som en enskildhet utan vidare betydelse. Hedersmord kan betraktas som en instans för detta: Familjens makt och rätt över dottern (eller annan släkting) anses vara så fullständig att den överstiger dennes rätt till liv.

Direktlänk Kommentarer inaktiverade för multikulturalism, might is right

verkligheten är vad den är

september 12, 2008 at 7:49 e m (Uncategorized)

Aftonbladet har en artikel om en 21-årig kvinna som blev nedslagen av 20 killar.

De skrattade medan de sparkade henne i huvudet när hon låg på marken medvetslös.

Känns som om det är dags för ”experter” att rycka in förklara att gärningsmännen ”inte förstår/menar vad de gör”. För det så svårt att veta att det kan orsaka skada att sparka en liggande person i huvudet, eller slå någon med medhavda vapen som knogjärn.

Som ofta är fallet när gäng anfaller så var de invandrare, citerar från artikeln:

Personer med utomvästlig invandrarbakgrund har helt enkelt oftare destruktivt innehåll i sina sinnen, mentalt innehåll som kommer från påverkan av sin egen levnadsfientliga kultur (där inte sällan islam är en central komponent). Inte sant för alla förstås, och det skiljer sig också en hel del mellan olika grupper.

Journalister och många andra har utkämpat ett krig mot verkligheten i många år. De har uppfattningen att verkligheten inte är vad den är, utan kan formas av ens verklighetsuppfattning. Om man bara beskriver verkligheten på ett visst sätt så förändrar man den. Om man bara undviker vissa fakta så försvinner de. Om man bara har vissa förväntningar så formas verkligheten därefter. Åt helvete med verkligheten, vad som räknas är ideologi. Det har varit en slags tillämpad postmodernism.

Men verkligheten är vad den är. Man kan förneka krig, våld, lögner och svek, och vad orsakar dessa saker, men den enda effekten av det är att man är blir sämre utrustad att hantera dessa problem; man berövar sig själv och alla man lyckas påverka chansen att hitta verkliga lösningar. Man bidrar till att problemen fördjupas och förvärras.

Några av de fakta som måste erkännas är följande:

#1. Somliga kulturer är mer livsfrämjande än andra. Givet att man värderar liv, lycka och värdighet så måste man säga att dessa kulturer är bättre. (Hedersmord, könsstympning, maktmissbruk, korrumption, djup vidskeplighet, olikhet inför lagen, åsiktsförbud, med mycket mera, är alla integrala delar av många kulturer. Dessa element är rent av vanligare i världen än deras motsatser.)

#2. Utomvästliga invandrare är ofta tungt influerade av sina ursprungliga kulturer och kommer därför att i högre grad uppvisa livsfientliga beteenden. Det gäller också barn i familjer från dessa kulturer, även om de är födda i Sverige. Muslimer är ökända för att hålla fast vid sin vidskeplighet och övriga medeltidsuppfattningar.

#3. En nation med för många personer med huvudet fullt av levnadsfientliga idéer går under. Världen är full av exempel.

#4. För att kunna möta problemen behövs mätning och upplysning. Dvs, det behövs en del beräkningar av invandringens kostnader, inklusive dolda utgifter som sjukhus- och domstolskostnader, och kanske någon form av uppskattning av förlorat socialt kapital (vars förlust kanske är ännu värre än den rent ekonomiska).

Mätningarna ska göras utan ideologiska skygglappar där man i förväg bestämmer sig för att ”invandringen bara är en tillgång” eller liknande, och resultaten ska vara tillgängliga för allmänheten. Media ska inte av ideologiska eller uppfostrande skäl dölja information för allmänheten.

Befolkningen har rätt att få en så fullständig och exakt bild av samhället och dess utveckling som möjligt.

Var diskussionen om invandrarvåld än bär av så måste fakta beaktas. Verkligheten är vad den är och den måste erkännas till 100%, hur svårt och smärtsamt det än kan vara för vissa.

Artikeln nämner också:

Södertälje har tidigare haft problem med gäng och etniska konflikter.

Etnicitet, som delvis involverar gener, är egentligen en olycklig beskrivning eftersom problemet även i så kallade ”etniska konflikter” är (ofta kulturpåverkade) idéer. Problemet är inte etnicitet, utan att de som ingår i konflikten tillskriver etniciteten betydelse. Så det är fortfarande, som det alltid är, vad folk har i huvudet som har betydelse.

Direktlänk Kommentarer inaktiverade för verkligheten är vad den är

integritetsproblem bortom FRA

september 5, 2008 at 9:53 f m (Uncategorized)

Den nya tekniken ger mängder av nya möjligheter till övervakning och kontroll — integritetskränkningar –, mer än vad man ens kan tänka fram i nuläget. Det eftersom det är enklare att se möjligheterna/riskerna ju närmare tekniken ligger tidsmässigt, och ju fler steg mot övervakning som man redan har tagit.

En teknik som redan har kommit långt är datoriserad ansiktsidentifiering. Jag vet inte exakt var man befinner sig i utvecklingen, men det kommer inte dröja länge förrän vilken dator som helst (med rätt programvara och en webkamera) kan identifiera och lagra ansikten som befinner sig i dess synfält.

Den största risken med det är förstås knuten till vad statsmakten kommer att göra, men det kommer också att bli enklare för enskilda individer att integritetskränka.

Ett spontant exempel på vad vem som helst enkelt kommer att kunna göra: Att sätta upp en kamera i ett fönster som fullständigt kartlägger (lagrar i en databas på ett strukturerat sätt ) passerande människor. Datorn som analyserar materialet vet inte vad de som passerar heter (annat än i fall där användaren har matat in det), men alla kan namnges på något sätt, t ex #1, #2 osv, samt lagra kort eller videoupptagningar på varje person. Då vet man t ex att #11 passerade fönstret 6 ggr under dagen, och exakta vilka tider. Man kan välja att bara lagra information för vissa personer, och få statistik och tabeller över deras förehavanden som sträcker sig över längre tidsperioder. Sedan när man är intresserad av hur läget är för en viss personer kan man mata in ett foto på den personen och få tillbaka prydliga tabeller över dennes förbipasseranden.

Så vad är faran med det?

Tja. Det går nog att hitta många kreativa sätt att använda den information på. Den som planerar inbrott vet t ex utan minsta ansträngning vilka tider bostader är tom, och vilken risken är att någon dyker upp oväntat under dagen, man vet tom vilka tider offrets grannar lämnar sina lägenheter. Olika personer med skumma syften kan förstås också samarbeta och samköra sina kartläggningar för att få en mer fullständig bild.

Detta är förstås inget mot vad statsmakten kan göra med samma teknik och kameror över hela samhället. De kan kartlägga varje människas fullständiga rörelser dygnet runt. Förutom lokala rörelser inom byggnader, såvida det inte är offentliga platser så det finns kameror även där.

Med tillgång till en sådan teknik, och med teknik som övervakar kommunikation, skulle det vara nästan löjligt enkelt att upprätthålla ett totalitärt samhälle. Dissidenter skulle kunna letas upp och mördas lika lätt som man brer en smörgås. Och det är bara en av många möjligheter till kontroll och övervakning som den nya tekniken möjliggör.

Kan nämnas att jag ser långt mycket fler positiva sidor med ny teknik än negativa, men eftersom det här är en gnällblogg så fokuserar jag på de negativa.

Direktlänk Kommentarer inaktiverade för integritetsproblem bortom FRA