integritetsproblem bortom FRA

september 5, 2008 at 9:53 f m (Uncategorized)

Den nya tekniken ger mängder av nya möjligheter till övervakning och kontroll — integritetskränkningar –, mer än vad man ens kan tänka fram i nuläget. Det eftersom det är enklare att se möjligheterna/riskerna ju närmare tekniken ligger tidsmässigt, och ju fler steg mot övervakning som man redan har tagit.

En teknik som redan har kommit långt är datoriserad ansiktsidentifiering. Jag vet inte exakt var man befinner sig i utvecklingen, men det kommer inte dröja länge förrän vilken dator som helst (med rätt programvara och en webkamera) kan identifiera och lagra ansikten som befinner sig i dess synfält.

Den största risken med det är förstås knuten till vad statsmakten kommer att göra, men det kommer också att bli enklare för enskilda individer att integritetskränka.

Ett spontant exempel på vad vem som helst enkelt kommer att kunna göra: Att sätta upp en kamera i ett fönster som fullständigt kartlägger (lagrar i en databas på ett strukturerat sätt ) passerande människor. Datorn som analyserar materialet vet inte vad de som passerar heter (annat än i fall där användaren har matat in det), men alla kan namnges på något sätt, t ex #1, #2 osv, samt lagra kort eller videoupptagningar på varje person. Då vet man t ex att #11 passerade fönstret 6 ggr under dagen, och exakta vilka tider. Man kan välja att bara lagra information för vissa personer, och få statistik och tabeller över deras förehavanden som sträcker sig över längre tidsperioder. Sedan när man är intresserad av hur läget är för en viss personer kan man mata in ett foto på den personen och få tillbaka prydliga tabeller över dennes förbipasseranden.

Så vad är faran med det?

Tja. Det går nog att hitta många kreativa sätt att använda den information på. Den som planerar inbrott vet t ex utan minsta ansträngning vilka tider bostader är tom, och vilken risken är att någon dyker upp oväntat under dagen, man vet tom vilka tider offrets grannar lämnar sina lägenheter. Olika personer med skumma syften kan förstås också samarbeta och samköra sina kartläggningar för att få en mer fullständig bild.

Detta är förstås inget mot vad statsmakten kan göra med samma teknik och kameror över hela samhället. De kan kartlägga varje människas fullständiga rörelser dygnet runt. Förutom lokala rörelser inom byggnader, såvida det inte är offentliga platser så det finns kameror även där.

Med tillgång till en sådan teknik, och med teknik som övervakar kommunikation, skulle det vara nästan löjligt enkelt att upprätthålla ett totalitärt samhälle. Dissidenter skulle kunna letas upp och mördas lika lätt som man brer en smörgås. Och det är bara en av många möjligheter till kontroll och övervakning som den nya tekniken möjliggör.

Kan nämnas att jag ser långt mycket fler positiva sidor med ny teknik än negativa, men eftersom det här är en gnällblogg så fokuserar jag på de negativa.

Annonser
%d bloggare gillar detta: