Mer resurser till att utreda fildelningsbrott

juni 15, 2009 at 9:50 f m (Uncategorized)

Dagstidningarna rapporterar att 15 nya poliser ska arbeta heltid med fildelningsbrott.

Vi har Europas flest anmälda våldtäkter, bland annat mer än fyra gånger fler än de övriga nordiska länderna. Samtidigt är vi bland de sämsta på att klara upp brott och folk misstror sannolikt polis- och rättsväsendet mer här än i övriga Norden vilket mycket väl kan innebära att vi också har ett större mörkertal (sjukhus har rapporterat om en ökad mängd våldtagna kvinnor som väljer att inte göra en anmälan). Sverige kan alltså ligga ännu sämre till än siffrorna visar.

Vi har också många andra allvarliga problem som behöver resurser. Så vad gör man? Intensifierar jakten på fildelare, på personer som utför ett brott som ofta inte ens har något offer eftersom de ändå inte skulle ha köpt produkten. Nisse musiker förlorar inga pengar på att Kalle laddar hem hans skiva om Kalle ändå inte skulle ha köpt den. Och så ligger det till med den allra mesta fildelningen.

Undersökningar visar dessutom att folk köper fler medieprodukter än någonsin, bara det att köpmönstret har ändrats (bland annat säljs fler datorspel och filmer, och färre cd-skivor).

Jag har inte nått mina sista slutsatser på området, men jag kan säga så här mycket: Det vore många gånger bättre om fildelning för privat bruk vore lagligt än att det är olagligt på ett sådant sätt att det används som motivering för att bygga ut en övervakningsstat och för att kasta resurser i sjön, som i fallet ovan. Det bästa vore kanske om det förblev olagligt men räknades som ett sådant struntbrott att det inte påverkar lagar om övervakning, inte ger befogenheter till husrannsakan  — att beslagta och översöka någons hårddisk pga misstanke för fildelning är helt groteskt oproportionerligt –, och så vidare. Men är det möjligt, eller kommer det om det förblir olagligt alltid att vara föremål med medieindustrins omfattande och samhällsförstörande lobbyism? De är det fria och rättssäkra samhällets fiender.

Tills vidare: Undvik att köpa medieprodukter. Efterlyser fortfarande en organiserad rörelse som bojkottar medieprodukter, inte för en kort period för att ”visa” företagen, utan tills företagen helt byter uppfattningar och slutar med sin lobbyism och istället anpassar sin affärsmodell till samtiden.

Annonser

Direktlänk Kommentarer inaktiverade för Mer resurser till att utreda fildelningsbrott