politiska principer

v 0.04
Första versionen: 2009-04-25
Uppdaterat senast: 2009-05-23 (även miniändringar räknas)

Principerna:

  • Tanke- och yttrandefrihet
  • Integritet/transparans
  • Likhet inför lagen
  • Rättssäkerhet
  • Rätten till ett eget liv
  • Begränsad statsmakt
  • Fria val
  • Äganderätt
  • Maktdelning

Kommentarer:

Integritet/transparans innebär: Integritet åt vanliga medborgare, och transparans åt makten och politiska processer.

Kom ihåg att många viktiga rättigheter är härledningar av ovanstående och nämns därför inte specifikt. Exempelvis så betraktar jag tryckfrihet som en härledning av yttrandefrihet. Har man rätt att uttrycka sina uppfattningar som man vill, så har man självklart också rätt att göra det i skrift. Det betyder inte att tryckfrihet är ett onödigt begrepp, bara att det inte är tillräckligt grundläggande för att nämnas här (det är för smalt och innefattas i något bredare).

Annonser
%d bloggare gillar detta: